Stockholm City 2006-01-25

"USA 'outsourcade' tortyr"Rapport om hundratals hemliga fångtransporter i Europa

STRASBOURG. Det finns bevis för att USA via CIA transporterat fångar och "outsourcat" förhör och tortyr. Europeiska regeringar har känt till saken.

Det säger Europarådet. Rapporten om amerikanska hemliga fångtransporter talar om "hundratals CIA-chartrade flyg" genom europeiskt luftrum, men hittar inga bevis hittills för Guantanamo-liknande läger på europeisk mark.

Enligt delrapporten från schweizaren Dick Marty, som släpptes i går, är det "högst osannolikt" att europeiska regeringar, eller åtminstone deras underrättelsetjänster, inte har känt till transporterna det kom ut i pressen.

Marty relaterar till fallet med de två egyptier som svenska myndigheter lämnade över till CIA-personal på Bromma 2001. Han gör det i ett sammanhang där han listar exempel på uppgifter om att CIA mycket väl vet vad som händer med fångar som transporteras till länder i tredje världen för förhör.

Samstämmiga uppgifter

Det finns många samstämmiga uppgifter som tyder på förekomsten av ett system med fångtransporter och "outsourcing" av tortyr, enligt Marty.

Han tillägger att "det har bevisats – och faktiskt aldrig förnekats – att personer har kidnappats, berövats sin frihet och transporterats i Europa, för att lämnas över till länder där de har fallit offer för tortyr".

Marty drar slutsatsen att den intensiva debatten i USA om metoderna i kampen mot terrorismen har tvingat myndigheterna att flytta ut förhörsläger och fängelser av den omtalade typen.


Enligt Europarådet "outsourcade"
USA känsliga förhörsläger i Europa.

Domare vill veta vilka fångarna är

NEW YORK. En federal amerikansk domare har beordrat regeringen att avslöja vilka de hundratals fångarna på Guantanamo-basen på Kuba är.

Domare Jed Rakoffs utslag föranleddes av en stämning av nyhetsbyrån AP, som vill få tillgång till ocensurerade utskrifter av hundratals förhör med Guantanamofångar.

Byrån vill kunna bedöma om klassificeringen "fientliga stridande" verkligen är korrekt. Försvarshögkvarteret Pentagon hade anfört att fångarnas namn borde hemlighållas för deras egen skull.

Stockholm City 2006-01-25

Alleged secret detentions in Council of Europe member states
Europe 'knew about' CIA flights
Se också:
Outsourcing Torture and the Stop-Loss Program
The CIA's "Black Sites": Beyond the Rule of Law?