باز هم ويکى‌ليکز! زنده باد ويکى ليکز!!
اين بار ٢٥٠ هزار سند از پيامها و مکاتبات محرمانه ديپلماتهاى آمريکا در طول سه سال گذشته...براى شما که کنجکاو هستيد و ميخواهيد بيشتر بدانيد...

١٦٠ سند از مکاتبات وزارت امور خارجه آمريکا که در آنها از "ايران" نام برده شده است
منتشر شده توسط ويکى‌ليکز تا روز ٤ دسامبر ٢٠١٠
در اين مجموعه اسناد چند کلمه کليدى براى سهولت جستجوى شما رنگى شده‌اند:
ايران   عراق   اسرائيل   افغانستان   احمدى‌نژاد   رفسنجانى   موسوى   خامنه‌اى   سبزها   هسته‌اى


دوم دسامبر - سايت اصلى ويکى‌ليکز wikiLeaks.org را بستند! از لينکهاى زير استفاده کنيد:
ويکى‌ليکز آلمان     ويکى‌ليکز هلند     ويکى‌ليکز فنلاند     ويکى‌ليکز سوئيسدادستانى سوئد دو هفته پيش حکم بازداشت جوليان آسانج را به جرم "تـــجــــاوز" صادر کرده است
همه اينها که ملاحظه ميکنيد، و اسناد قبلاً منتشر شده ويکى‌ليکز، مدارک "تجاوزکارى" آسانج است
اگر به حمايت فعال از او و ويکى‌ليکز برنخيزيم، قصاصش هم همانند تجاوزش تاريخى خواهد شد

جوليان آسانج - مفسد فى‌الارض - تحت تعقيب پليس بين‌الملل (اينترپل)
به تأسى از "دادستان" سنندج که اينترپول را مأمور دستگيرى مخالفين و کمونيستهاى ايرانى کرده است، از امروز ٣٠ نوامبر به درخواست "دادستان" سوئدى ماريان نى Marriane Ny، نام جوليان آسانج هم در ليست آدمهاى تحت تعقيب اينترپل قرار گرفت. خلبان آمريکايى هليکوپترى که مردم بيدفاع و بيگناه را در عراق با لذت تمام - با سندى غير قابل انکار - کشتار ميکند، آزاد است و راست راست راه ميرود، جوليان آسانج که اين جنايات را افشاء کرده است، تحت تعقيب!!


ماريان نى،
داستان سوئدى که مأموريت دارد
از لو رفتن اين اسناد
انتقام بگيرد...

Full version

خوبست بدانيد که سوئد فقط تعقيب ٩ نفر را به اينترپل سپرده است. بجز آسانج و يک مرد فنلاندى که بخاطر قتل تحت تعقيب است، حکم تعقيب ديگران را دادگاه عالى سوئد صادر کرده است نه يک دادستان! پرونده‌اى که عليه آسانج علم شده بود را اولين دادستان سوئدى بعلت غير مستند بودن زمين گذاشته بود. دادستان دوم، خانم نى، از قرار کوتاه نميآيد تا داد خانم هيلارى کلينتون را بستاند، که دستور داده از هر کس که در سازمان ملل کارى دارد DNA تهيه شود! براى اينکه خانم کلينتون سرافکنده نباشد، آسانج را بايد لجن‌مال کرد. خانم نى اين کار را عهده‌دار شده است، و طولى نميکشد که پاداشش را هم از اربابان خواهد گرفت.

اگر فکر ميکنيد سختگيرى دادستانى به دليل سختگيرى سوئد در مورد جرائم جنسى است، فيلم مستند تلويزيون سوئد را نگاه کنيد که چطور يک دختر ١٤ ساله را در مالمو دستکم به ١٠٠ مرد ميفروشند (مردانى که دستکم ٣٠ نفرشان با اسم و رسم و آدرس به پليس معرفى شده‌اند)، معلم، مدرسه، پدر، مادرخوانده پى در پى به دستگاه قضايى و سوسيال شکايت ميبرند ولى هيچکس، نه دادستان و نه پليس ککشان نميگزد: Uppdrag granskning


اولين خبرها و عکس‌العمل‌ها در مورد لو رفتن مکاتبات وزارت امور خارجه آمريکا - ٢٩ نوامبر

New-York Times: Cables Obtained by WikiLeaks Shine Light Into Secret Diplomatic Channels
نيويورک تايمز: پيامهايى که به دست ويکى‌ليکز افتاده پرده از کانالهاى ديپلماتيک سرى برميدارد

Guardian: US embassy cables leak sparks global diplomacy crisis
گاردين: اسناد لو رفتۀ سفارت آمريکا موجب بحران ديپلماتيک جهانى ميشود *
* More than 250,000 dispatches reveal US foreign strategies
بيش از ٢٥٠ هزار پيام استراتژيها و سياست خارجى آمريکا را برملا ميکند *
* Diplomats ordered to spy on allies as well as enemies
ديپلماتها دستور داشتند هم از دوست و هم از دشمن جاسوسى کنند *

Telegraph: US diplomats 'have been spying on UN leadership'
تلگراف: ديپلماتهاى آمريکا از رهبرى سازمان ملل هم جاسوسى ميکرده‌اند

BBC: Pakistan stand-off, China hacking, Iran attack, Biometric spying on UN, Korea plans, Guantanamo, World leaders
بى‌بى‌سى: بن‌بست پاکستان، هک‌کردن چين، حمله به ايران، جاسوسى بيومتريک از سازمان ملل، نقشه‌هاى کُره، گوانتانامو، رهبران جهان

برنامه فارسى بى‌بى‌سى درباره افشاگريهاى ويکى‌ليکز - يکشنبه ٢٨ نوامبر