شاهکار ديگرى از سايت افشاگر ويکى‌ليکز و "رابين‌هود هَکِرها" جوليان آسانج

Julian Assange interviews on YouTube
جوليان آسانج در کنفرانس مطبوعاتى لندن در مورد افشاگرى اسناد مربوط به افغانستان
حاکمان را افشاء کنيد لجن‌مال ميشويد! درباره چسباندن اتهام تجاوز به آسانج - از راديو سوئد ٢٨ اوت

اين يکى از بزرگترين لو رفتن‌ها در تاريخ نظامى آمريکاست. بيش از ٩٠ هزار سند داخلى مربوط به عملياتهاى نظامى آمريکا در افغانستان در طى شش سال گذشته در سايت افشاگر و آگاهگر ويکى‌ليکز WikiLeaks منتشر شده است. اين اسناد تصويرى ويران‌کننده از جنگ در افغانستان ترسيم ميکند، نشان ميدهد که چگونه نيروهاى آمريکا و متحدينش صدها غيرنظامى را کشته‌اند و صدايش را در نياورده‌اند، چگونه واحدهاى نيروهاى ويژه و سرّى نظامى به شکار آدمها پرداخته و بدون محاکمه آنها را به قتل رسانده يا زندانى کرده‌اند، چگونه حملات طالبان رو به افزايش گذاشته است و چگونه پاکستان آتش‌بيار اين معرکه است...

به نقل از گزارش امى گودمن Amy Goodman. به عکس او کليک کنيد و تمام گزارش از جمله مصاحبه Julian Assange با تلويزيون کانال ٤ انگلستان را ببينيد.

...Amy Goodman reports

چند لينک ديگر مربوط به ويکى‌ليکز و ماجراى افغانستان

"گزارشهاى افغانستان - ٢٠٠٤ تا ٢٠١٠" در ويکى‌ليکز
مونترآل گازت - درباره آسانج
تايمز - درباره آسانج
ويکى پديا - درباره آسانج
ويکى پديا - درباره ويکى‌ليکز
گاردين - درباره کنفرانس مطبوعاتى آسانج در لندن بمناسبت افشاى اسناد محرمانه نظامى مربوط به افغانستان


سايت ويکى‌ليکز و مسؤل و بنيانگزارش جوليان آسانج، همانهايى هستند که چند ماه پيش فيلمى تکاندهنده از آدمکشى آمريکايى‌ها در بغداد را جلوى چشم مردم دنيا گرفتند. اين فيلم در اختيار روزنامه‌هاى آمريکايى، از جمله واشينگتن پست هم گذاشته شده بود، اما آنها از نمايش آن خوددارى کرده بودند:

Short version

Full version