نقشه محل سفارت حکومت اسلامى ايران در استکهلم

خطوط اتوبوس از ايستگاه متروى Ropsten به محل سفارتراههاى منتهى به Lidingö