Kvinnors Nätverk: Stöd det iranska folkets kamp för frihet, rättvisa och demokrati!

Kvinnors Nätverk kräver att Sveriges regering tar ställning och kraftfullt fördömer övergreppen på den iranska befolkningen. I detta ögonblick demonstrerar människor på gatorna med risk för sina liv mot en regim som är ansvarig för 30 års förtryck, terror och övergrepp mot den iranska befolkningen. Demonstranter slås blodiga och grips av civilklädd säkerhetspolis. Modiga oppositionella kämpar för att överlista regimens censur för att få ut information om händelserna till omvärlden via Internet andra media.

Någon egentlig opposition tillåts inte i Iran. Den som ifrågasätter det islamska statsskicket riskerar avrättning. Både Mousavi och Ahmadinejad var med under den islamska revolutionen och står bakom den fundamentalistiska och kvinno­förtryckande regim som regerat i landet sedan 1979. Mousavi var premiärminister i Iran när 30 000 politiska fångar avrättades 1988 och är medlem av "opportunismomdömesrådet" samt medlem av det Högsta Rådet för Kulturrevolutionen.

Mousavi och Ahmadinejad har båda godkänts av de religiösa ledarna i Väktarrådet, ingen som är kritisk till Irans islamska regim får kandidera i presidentval i Iran. Den yttersta makten i landet ligger hos den högste andlige ledaren, Ali Khamenei. Samme Khamenei som en gång uttalat att "sex med en nioårig flicka är rätt, så länge man gör det på rätt sätt".

Mousavi och Ahmadinejad är båda lojala med den islamiska regimen och den "andliga" ledaren, och är emot att den iranska oppositionen skall verka i Iran. Varken Ahmadinejad eller Mousavi vill tillåta en demokratisering av Iran. Det vi ser nu är inte resultatet av ett demokratiskt och fritt val, utan en intern maktkamp mellan två grupperingar inom den islamiska förtryckarregimen.

Stöd kampen för fria demokratiska val, yttrandefrihet, jämlikhet och respekt för mänskliga rättigheter i Iran!

Demonstration lördag den 20 juni kl 15-17

Plats: Sergels torg, övre planet (vid Akademibokhandeln)

I Iran demonstrerar människor på gatorna med risk för sina liv mot en regim som hållit sig vid makten i 30 år genom förtryck, terror och övergrepp mot den egna befolkningen. Demonstranter slås blodiga och grips av militär och civilklädd säkerhetspolis. Visa ditt stöd för det iranska folkets frihetskamp! Kom och delta i demonstrationen!

Arrangör: Kommittén till stöd för folkets kamp i Iran/Stockholm

DEMONSTRATIONER TILL STÖD FÖR FOLKET I IRAN

Den 15 juni var det ett flertal demonstrationer mot terrorregimen i Iran, mot förtrycket och övergreppet på den iranska befolkningen, och för demokrati, frihet och respekt för mänskliga rättigheter.


Aktivister demonstrerar mot förtryckarregimen i Iran

BBC Persian uppmärksammade också demonstrationerna i Stockholm (2 bilder nedan)